... i kvalita má své jméno

info@stavebnifirmamatyas.cz

Rozsah služeb

Co nabízí stavební firma MATYÁŠ?

Zavazujeme se poskytnout investorovi vysokou kvalitu řemesel s garancí nabídky úplného servisu, od převzetí zakázky až po její dokončení v požadovaném termínu. Naší prioritou a předností je individuální orientace na zákazníka.

MATYÁŠ stavební firma s.r.o.

Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

+420 732 771 463

info@stavebnifirmamatyas.cz